Dra. Caroline L. Freund (Presentación)
 
  Dr. Jaime Saavedra (Presentación)
 
Dr. Kenneth M. Kletzer (Presentación)
 
  Dr. Eduardo A. Cavallo (Presentación)
 
  Dr. Edwin Truman (Presentación)
 
  Dr. Ricardo N. Bebczuk (Presentación)